Člověk, příroda a křesťanství

Příroda nám poskytuje skoro všechno, co k životu potřebujeme; něco si dáváme a budujeme sami. Potřebujeme přitom mít odvahu mluvit o integritě lidského života, o nezbytnosti prosazovat a spojovat velké hodnoty. Ztráta pokory v člověku přehnaně nadšeném možnostmi ovládat všechno bez omezení může skončit poškozením společnosti a životního prostředí. Integrální ekologie vyžaduje, abychom věnovali trochu času na obnovu klidné harmonie s přírodou a se stvořením, na zamyšlení o svém životním stylu a svých ideálech.

Přednášející: PhDr. Ivan Rynda působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Založil obor sociální a kulturní ekologie, jejž přednáší i na základě zkušeností z politiky a odborných a ochranářských organizací (FS ČSFR, rady národních parků a AOPK, Česká komise pro UNESCO, Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra aj.). Věcně i metodologicky propojuje společenské a přírodní vědy v rámci udržitelného rozvoje.

čtvrtek 10.10. 2019 od 18:00 hod.