Broumovsko skrytou kamerou

Děti se stanou na chvíli dobrodruhem, vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa. Promění se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledovat živou přírodu pomocí fotopastí. Poznají základní druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny pořízené v CHKO Broumovsko – to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného lektora.

Cíl programu:žáci dokáží popsat základní charakteristiky CHKO Broumovsko, poznají jak v přírodě funguje potravní řetězec, porozumí významu ochrany životního prostředí.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní, kompetence občanské 

Rozvíjené vzdělávací obory RVP:
​člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a svět práce 

Doba trvání: 2 hod.
Cena: 80,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.