Krajinou děsnou v širé pustině

Terénní program po Broumovských stěnách, ve kterém se dozvíte to podstatné o krajině Broumovska. Neminou Vás zajímavosti přírody, historie i současnosti. Budeme číst z krajiny. Dostaneme se do dávných dob sopek i křídového moře.

Cíle programu:

Vytvoří si představu o tom jak vypadá krajina Broumovska, pochopí souvislosti mezi historií a uspořádáním krajiny Broumovska, dokážou zapojit všechny smysly k vnímání přírody.

Rozvíjené klíčové kompetence:

Kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, občanské kompetence

Rozvíjené vzdělávací obory:

Umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a příroda

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního prostředí a Královéhradeckým krajem.

K ceně programu je potřeba připočíst 40 Kč na žáka / příspěvek na dopravu ke skalám.

Doba trvání: 7 hod.
Cena: 150,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.