Tajemná zahrada

Projděme se klášterní zahradou a společně se ponořme do historie nejen kláštera, ale celého regionu. Zahrada, jež vypadá jako oáza klidu, nabízí svědectví událostí, které zformovaly Broumovsko do dnešní doby.

Cíle programu:

Žáci porozumí historickému vývoji od počátku osidlování Broumovska po dnešní dny, uvědomí si jaký vliv měly historické události na společnost.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti:

 umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory:

člověk a jeho svět, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. 

Program byl finančně podpořen díky projektu Interpretace přírodního dědictví CHKO Broumovsko z prostředků Státního fondu životního prostředí

 

 

Doba trvání: 3 hod.
Cena: 90,-Kč/žák

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.