Dětská galerie Lapidárium

Galerie, která prostřednictvím doprovodných programů zprostředkovává živá témata, techniky i výtvarná média.

Ojedinělý koncept zajímavých autorských výstav pro děti, jejichž kurátorem je Radek Wohlmuth, historik umění, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor. 

"Jde o experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů mladé a střední generace, které by měly děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který by byl schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, která by bylo možné prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet," vysvětluje Radek Wohlmuth.

Galerie se zaměřuje především na dětského návštěvníka a umožňuje nahlédnout přes interaktivní instalace k tradičním uměleckým formám s možností vzájemného ovlivňování a propojování. Děti se tak seznamují experimentální hravou formou se světem umění. 

"Malé velké výstavy mohou stejně tak pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, například výškou navěšení obrazů. Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm," dodává Radek Wohlmuth.

Projekt Dětské galerie Lapidárium se koná pod záštitou České komise pro UNESCO. 
Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR, GESTORu. Podpořil nás Nadační fond. D.A.D.A. 

Připravujeme:
František Novák

 

OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE: út - pá 10 - 16 h; so - ne 12 - 16 h
Mimo otevírací dobu je prohlídka výstavy možná po telefonické domluvě na čísle +420 603 271 425.

Kontaktní údaje:
Adresa: Dětská galerie Lapidárium, Klášterní 1, 550 01 Broumov
Telefon: +420 603 271 426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz


Přehled výstav: 👇🏻👇🏻👇🏻

workshop s Anežkou Hoškovouautorský workshop, David Hanvalddoprovodný program pro školy, Dětská galerie LapidáriumVendula Chalánková, z instalace Toy_Box / instalace výstavy Musíme se pokusit v Dětské galerii Lapidárium