Dětská galerie Lapidárium

Od března 2019 se Lapidárium mění v dětskou galerii

Od letošního března pozvolna proměňujeme výstavní prostor Lapidária v dětskou galerii. Veřejnost se tak může těšit na ojedinělý koncept zajímavých autorských výstav pro děti. Kurátorem Dětské galerie Lapidárium je Radek Wohlmuth, historik umění, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor. 

"Jde o experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů mladé a střední generace, které by měly děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který by byl schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, která by bylo možné prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet," vysvětluje Radek Wohlmuth.

Galerie se zaměří především na dětského návštěvníka a umožní nahlédnout přes interaktivní instalace k tradičním uměleckým formám s možností vzájemného ovlivňování a propojování. Děti se tak seznámí experimentální hravou formou se světem umění. 

"Malé velké výstavy mohou stejně tak pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, například výškou navěšení obrazů. Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm," dodává Radek Wohlmuth.

Plánované výstavy:

Anežka Hošková  /  My beautiful twisted nightmares in aurora rainbow darkness
kurátor: Radek Wohlmuth 
 

6. 9.–25. 10. 2019
vernisáž: 5. 9. 2019  I  18 hodin

Anežka Hošková (1982) je jednou z nejvýraznějších absolventek intermediálního ateliéru Václava Stratila na brněnské FaVU. Je to respektovaná autorka s výrazným kaligraficky utvářeným rukopisem, která se svobodně inspirativním způsobem pohybuje v rámci celého spektra výtvarných médií od kresby a malby po hudbu nebo prostorové instalace. Její výstavy mají často podobu scénicky utvářených projektů. V Česku je jedním z umělců, kteří jsou nejvíc dlouhodobě ukotveni v otevřené zóně alternativní kultury. Spolu se svým bratrem Jakubem provozuje kultovní galerii klub A.M. 180, kde kromě vizuálních projektů pravidelně dostávají prostor progresivní nezávislé kapely z celé Evropy a Spojených států. Její realizace mají tajuplný „surreálný“ nádech, ambici změnit svět a v originálním prolínavém formátu prostupují vrstevnatým prostorem internetu, pohádkově-religiózní symboliky, tělesnosti i odkazy na každodennost. Ona sama je pak nedílnou součástí kontur svého vizuálního světa. Prostor a atmosféra barokního kláštera, kde se experimentální dětská galerie Lapidária nachází, pro její projekt představuje ideální výchozí platformu, pro osobní zaujetí a subjektivní koncepci výstavy je stejně významný i fakt, že je matkou čtyřletého Kajetána. 

Termíny workshopů pro děti s Anežkou a autorských komentovaných prohlídek sledujte na našem webu.

David Hanvald
1. 11.–31. 12. 2019
vernisáž: 31. 10. 2019  I  18 hodin

Kontakt:

Dětská galerie Lapidárium
Adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov
Telefon: +420 603 271 426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz

Projekt Dětské galerie Lapidárium je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Královehradeckého kraje. 

Přehled výstav:

výstava Důvod procházky  foto: FAMUkurátor Radek WohlmuthAnežka Hošková