Dětská galerie Lapidárium

Galerie, která prostřednictvím doprovodných programů zprostředkovává živá témata, techniky i výtvarná média.

Od letošního března pozvolna proměňujeme výstavní prostor Lapidária v dětskou galerii. Veřejnost se tak může těšit na ojedinělý koncept zajímavých autorských výstav pro děti. Kurátorem Dětské galerie Lapidárium je Radek Wohlmuth, historik umění, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor. 

"Jde o experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů mladé a střední generace, které by měly děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který by byl schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, která by bylo možné prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet," vysvětluje Radek Wohlmuth.

Galerie se zaměří především na dětského návštěvníka a umožní nahlédnout přes interaktivní instalace k tradičním uměleckým formám s možností vzájemného ovlivňování a propojování. Děti se tak seznámí experimentální hravou formou se světem umění. 

"Malé velké výstavy mohou stejně tak pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, například výškou navěšení obrazů. Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm," dodává Radek Wohlmuth.

Plánované výstavy:

David Hanvald  
All That Glitters Is Not Gold​ / Není všechno zlato, co se třpytí

1. 11.–31. 12. 2019
vernisáž: 31. 10. 2019  I  18 hodin
vernisáž pro děti: 2. 11. 2019 I 14 hodin 
workshop s autorem: 
dernisáž pro děti: 30. 12. I  14 hodin 

Výstava o tom, že věci nemusí být vždy nutně tím, čím se na první pohled zdají být. O tom, že dobré umění se většinou netřpytí. O tom, že kromě univerzálních pravd z tradovaných přísloví je dobré mluvit i vlastními slovy. A taky trochu o kostkách....

Karíma Al Mukhtarová
17. 1.–20. 3. 2020
vernisáž: 16. 1. 2020  I  18 hodin

Vendula Chalánková
3. 4.–23. 6. 2020
vernisáž: 2. 4. 2020  I  18 hodin

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný
Ředění soust

3. 7.–25. 8. 2020
vernisáž: 2. 7. 2020  I  18 hodin

Toy Box
4. 9.–30. 11. 2020
vernisáž: 3. 9. 2020  I  18 hodin

Kontaktní údaje:

Adresa: Dětská galerie Lapidárium, Klášterní 1, 550 01 Broumov
Telefon: +420 603 271 426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje. 

Přehled výstav:

Anežka HoškováAnežka HoškováAnežka Hošková, Radek Wohlmuth