Dětská galerie Lapidárium

Galerie, která prostřednictvím doprovodných programů zprostředkovává živá témata, techniky i výtvarná média.

Ojedinělý koncept zajímavých autorských výstav pro děti, jejichž kurátorem je Radek Wohlmuth, historik umění, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor. 

"Jde o experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů mladé a střední generace, které by měly děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který by byl schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, která by bylo možné prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet," vysvětluje Radek Wohlmuth.

Galerie se zaměří především na dětského návštěvníka a umožní nahlédnout přes interaktivní instalace k tradičním uměleckým formám s možností vzájemného ovlivňování a propojování. Děti se tak seznámí experimentální hravou formou se světem umění. 

"Malé velké výstavy mohou stejně tak pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, například výškou navěšení obrazů. Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm," dodává Radek Wohlmuth.

Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR. Podpořil nás Nadační fond. D.A.D.A. 

Plánované výstavy:
ODLOŽENO! - Vendula Chalánková / Knihovna
3. 4.–25. 6. 2020
Vernisáž: 2. 4. 2020  I  17 hodin

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný / Ředění soust
10. 7.–31. 8. 2020
Vernisáž: 9. 7. 2020  I  17 hodin

Toy_Box
11. 9.–30. 11. 2020
Vernisáž: 10. 9. 2020  I  17 hodin

Kontaktní údaje:
Adresa: Dětská galerie Lapidárium, Klášterní 1, 550 01 Broumov
Telefon: +420 603 271 426
E-mail: pavla.semerakova@broumovsko.cz


Přehled výstav:

 Galerie Lapidárium Klášter Broumov / Anežka Hošková, South of Heaven, 80 x 120,cm, akvarel na plátně 2012Dětská galerie Lapidáriumkurátor Radek Wohlmuth