Příměstský tábor "Hurá příroda"

HURÁÁÁ PŘÍRODA

Termín: 15.– 19. 8. 2022 od 8 do 16 hodin

Doporučený věk: od 7 let

Tábor bude zaměřen na přírodu Broumovska, ekologii, hydrobiologii, ornitologii, zoologii. Na výletech do blízkého okolí prozkoumáme přírodu se zajímavými lidmi, kteří se zabývají daným oborem. Bádat budeme v laboratoři i v terénu. Součástí tábora budou také různé hry, které zaměstnají naše tělo i mysl.

Cena: 1000 Kč* / osoba

*Na dotovanou cenu tábora mají nárok rodiče (zákonní zástupci) dětí, kteří doloží:

a) že jsou zaměstnaní;

b) že vykonávají podnikatelskou činnost;

c) že v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají;

d) že jsou zapojeni v procesu vzdělávání, či rekvalifikace.

Plná cena tábora bez dotace je 2500 ,- Kč za týden.

Více informací a rezervace: eva.hruba@broumovsko.cz, 604 319 974

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KLÁŠTER BROUMOV  REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015884  je spolufinancován Evropskou unií.

Tábory jsou díky podpoře EU z Operačního programu Zaměstnanost určeny především zaměstnaným rodičům, s trvalým pobytem v regionu Broumovska.

Pořadatel: Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Tato akce se koná v souladu s aktuálními opatřeními vlády. 

aprb