Supermarket SVĚT - interaktivní výstava

Výstava, která vznikla pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla, zve žáky základních škol a středních škol ke zkoumání věcí a globálních souvislostí, vlastních otázek i postojů.

Co nabízí výstava Supermarket SVĚT? Prohlídku, postavenou na činnosti a prožitku a jiný pohled na naše nákupy... Témata expozice, jsou zvolena tak, aby zachycovala příběhy zboží naší denní spotřeby. Výstava se zaměřuje na sdělení, která na obchodních pultech obvykle schází a autoři výstavy se s námi společně zamýšlí nad tím, odkud se zboží vzalo, za jakých podmínek bylo vyrobeno a kdo na tom co ztratil nebo získal. 

Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely studenti doslova zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. Mohou se inspirovat dobrými zprávami o úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco z problematických okolností mezinárodního obchodování a nakupování.

Srdečně zveme na vernisáž 23. 1. 2018 od 18:00 hodin do Lapidária.

Cíle výstavy:

  • děti pojmenují alespoň jedno globální propojení s někým na druhé straně světa
  • ​společně se zamyslí nad tím, kde je možné změnit svět k lepšímu​
  • děti si uvědomí, že produkty, které kupujeme, mají nezamýšlené dopady na lidi a životní prostředí 

Zařazení do výuky: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Navazující předměty: Zeměpis, Základy společenských věd, Ekologie, Ekonomie

Klíčové pojmy výstavy: lidská práva, pracovní podmínky, elektronický odpad, obchod, fair trade, reklama, externalita, aktivní občanství

Výstava, včetně doprovodného programu je otevřena nejen školním skupinám.  

Kde: Lapidárium Klášter Broumov
Vstupné: 40 Kč / žák
Termín výstavy: 24.1. 2018 - 30.3. 2018
Kontakt: ma@klasterbroumov.cz (v případě zájmu je nutné objednat prohlídku výstavy min. 2 dny předem) 

Výstava Supermarket SVĚT vznikla ve spolupráci organizací Na Zemi - společnost pro fair trade (ČR), Živica (Slovensko), Fair Trade Hellas (Řecko) a Humanitas (Slovinsko) v rámci projektu Svět v nákupním košíku.