Environmentální vzdělávání

Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k životnímu prostředí, k sobě samým a ostatním lidem.

Nabízí rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí.
Necháváme se inspirovat větou: „Ad sapientiam versus“  směrem k moudrosti; v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.