Osvětová činnost

Podporujeme rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, týkající se zacházení s přírodou, přírodními zdroji a aktivního ovlivňování svého okolí. Pořádáme terénní exkurze, semináře a přednášky, chceme být odpovědní k sobě i k místu, ve kterém žijeme.