Pobytové programy

Vážení pedagogičtí pracovníci, na našich stránkách naleznete širokou nabídku pobytových programů pro jednotlivé stupně škol.

Můžete využít naší připravené nabídky, nebo si vybrat z jednotlivých edukativních programů a zakomponovat je do pobytu v národní kulturní památce Klášter v Broumově. 

Programy jsou zaměřeny na podporu trvale udržitelného způsobu života, objevování rozmanitostí přírody v historickém kontextu místa, ve kterém jsou realizovány. Mohou Vám pomoci jako doplnění školní výuky průřezového tématu Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a k rozvíjení mezipředmětových vazeb. 

 

FILMFÁRUM - HRANÝ FILM - 3 denní

Už Vás nebaví natáčet domácí videa a rádi byste se naučili správné technice hraného filmu a dozvěděli se tak, čeho se vyvarovat a co naopak využít? Tak právě pro Vás je tu připravena pobytová akce, která je založena na kořenech filmové tvorby. Projdete s námi proces od počátku vzniku filmu, přes scénář, techniku i aktivní natáčení, až po následnou postprodukci.  Odměnou i vzpomínkou Vám bude Váš vlastní film.

Oblast: audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro II. stupeň ZŠ

 

FILMFÁRUM - ANIMACE - 3 denní

Máte rádi animované pohádky a rádi byste si natočili svoji vlastní, ale nevíte, jak na to? Víte, co to je pixilace? Pojďte s námi proniknout do světa filmové tvorby, naučíme Vás základy animovaného filmu, jak pracovat s kamerou, spolupracovat ve štábu, triky ve filmu a další. Výsledkem bude Váš první vlastní animovaný film!

Oblast: audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro I.stupeň ZŠ

 

TAJNÁ ŠIFRA MNICHA JANA - 3 denní

Máte rádi záhady a hlavolamy? Vyluštěte spolu s námi jednu z největších záhad mnicha Jana! Jaká to bude? Nechte se překvapit! I na této pobytové akci nebudou chybět základy filmové tvorby a Vy tak budete mít možnost proniknout do světa filmu a dešifrovat jeho zákulisí. 

Oblast: humanitní, audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada

Určeno: pro II. stupeň ZŠ

 

HONBA ZA POKLADEM BENEDIKTINŮ - 3 denní

Kdo by neznal slavného loupežníka z Kovářovy rokle? Pojďte s námi prožít příběh, který se opírá o známou báj o náčelníkovi loupežníků Červeném Hánesovi! Celý pobyt bude opřen o základy filmové tvorby, stanete se tedy nejen dobrodruhy, ale i režiséry a herci a vznikne Vám tak originální film.

Typ: 3 denní pobytová akce

Oblast: humanitní, audiovizuální

Místo uskutečnění: Klášter Broumov, klášterní zahrada, terén

Určeno: pro I.stupeň ZŠ a II.stupeň ZŠ

 

Projekt Pobytové EVP

V rámci projektu Pobytové EVP nabízíme za podpory Státního fondu životního prostředí pobytové vzdělávací environmentální programy, Z projektu jsou hrazené 2 noci se snídaní z grantu SFŽP.
Cílem projektu je zlepšení kompetencí žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol (25 dětí) v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje s využitím 2 ze stávajících programů: 
Krajinou děsnou v širé pustině http://ma.klasterbroumov.cz/cs/krajinou-desnou-v-sire-pus
Šest smyslů 
Broumovsko skrytou kamerou 
http://ma.klasterbroumov.cz/cs/broumovsko-skrytou-kamerou-2
Flora http://ma.klasterbroumov.cz/cs/flora-2

 

ADAPTAČNÍ POBYTY

Cílem těchto programů je adaptace a podpora vztahů v kolektivech, rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemného respektu. Děti se seznamují prostřednictvím psychomotorických her a poznávají se navzájem v rámci skupiny včetně pedagogů. Učí se dodržovat předem domluvená pravidla, komunikovat mezi sebou a dávat zpětnou vazbu spolužákům.

Při sestavování programů je možné kompletně využít zkušeností a nabídek Maiwaldivy akademie - Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, nebo vytvořit Adaptační program na míru ve spolupráci s Vámi.

Určno: pro žáky ZŠ, SŠ, SOU

 

Kontakt a více informací: 

Martina Junková
martina.junkova@broumovsko.cz
+420 734 443 165