Zádrž vody na Zdoňovsku

Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Letos se ke spolupráci přidala také Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Smyslem projektu, který je aktuálně ve fázi dokončování studie proveditelnosti, je snaha zadržet vodu v dnes silně vysušeném regionu, kdy přes léto většina toků zcela vysychá.  Jedná se zejména o návrat povrchové vody na co největší plochy v krajině, což povede k obnovení vodnosti všech toků na celém zájmovém území po celý rok. Dojde tak i k nalepšení zásob podzemní vody, zlepšení podmínek pro zemědělství, hospodářskou i divokou zvěř, omezení přívalových povodní a půdní eroze atd.

Návrat vody do krajiny pomocí mokřadů, znovu navrácení meandrů, nových tůní a rybníčkům včetně odstavení části melioračních zařízení dle požadavků vlastníků pak bude mít i významný chladící efekt pro místní mikroklima, což bude i naplnění vládou sledované snahy omezit dopady klimatické změny.

Součástí studie je i stejnojmenná brožura, kterou v těchto dnech vydala Maiwaldova akademie spolu se spolkem. V brožuře jsou popsány především kroky, které by mohly pomoci při boji se suchem a také příklady nápravy vodního režimu a zemědělské krajiny v České republice i v zahraničí.

Brožuru je možné stáhnout na webu spolku Živá voda (zivavoda.biz/brozura). Brožura je mimo jiné i volně šiřitelným návodem, jak postupovat při zavodnění krajiny a umožňuje zejména vlastníkům objasnit, jak je návrat vody do krajiny důležitý.

„Jelikož podobný projekt v České republice zatím neexistuje, měl by posloužit zároveň jako model pro celou republiku i Evropskou Unii. Naše know-how je zcela ojedinělé tím, že bude moci být zhlédnuto přímo v terénu. Po dokončení práce bychom projekt v elektronické podobě předali k volnému využití a zcela zdarma zastupitelům měst, občanům a všem místně příslušným úřadům či školám,“ uvedl Jiří Malík ze Spolku Živá voda. Ten se zádrží vody zabývá již od roku 2005, kdy se mu povedlo spolu se Zemědělskou a vodohospodářskou správou Náchod revitalizovat potok v Březové nebo vybudovat dvě velké tůně v Horních Teplicích a 11 tůní ve Zdoňově.

„V jistém smyslu se chceme pokusit navrátit k opuštěnému modelu našich předků, kteří ponechávali vodě místo, jejž potřebuje. Je to velký úkol na mnoho let, finančně nákladný. Avšak přínos bude nevyčíslitelný. Navíc má již provedená práce sama o sobě velký vědecký a informační přínos i v evropském kontextu: poprvé v historii se opíráme o reálné výpočty možné zádrže vody na tak velkém území. A pokud se podaří na celém území ČR realizovat „model“ Zdoňov, dostaneme objem zádrže vody v ČR 1,5x větší, než je objem všech našich 165 stávajících přehrad. Dříve částí vodařské komunity šířený názor, že celoplošná zádrž vody v krajině nemůže přinést dostatečný objem, že se dá zadržet jen přehradami, vzal naší prací za své. Je to jeden z nejdůležitějších poznatků poslední doby v ČR,“ dodává Jiří Malík.

Projekt Zádrž vody na Zdoňovsku podpořili:

MA – VKCB o.p.s.
Živá voda z.s.
Firma Patagonia - USA
Pro rozvoj Broumovska o.p.s.
Královéhradecký kraj

Maiwaldova akademie dále pořádá odborné přednášky a exkurze na téma Sucho kolem a jeho řešení:

4. 6. 2017 - Za prameny geoparku
20. 7. 2017 - Voda, prostředí a my aneb budeme mít co pít?
17. 6. 2018 - Sucho kolem nás

 

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.czPoptávkový formulář

1.   Termín

Termím konání: pátek 8. června 2018

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.