Staré odrůdy ovoce jako přírodní a společenské dědictví

26. 9. 2017
(Science/Dialog Café EXTRA)

Jabloně, hrušně, třešně a další ovocné druhy máme spojené převážně s užitkem v podobě chutných plodů. Staré odrůdy, pěstované tradičně na vysokých kmenech, dávají nejen nám lidem ještě něco navíc. Jsou pamětníky dob, kdy bylo na vesnici méně hluku a více zeleně. Jejich mohutné koruny vrhají v horkých letních dnech příjemný stín a nabízí samy sebe jako životní prostor pro ptactvo a další živočichy. Z historického i genetického hlediska představují kulturní dědictví, neboť jsou pevně svázané s pečujícím hospodářem. Povinností civilizované společnosti je tyto staré odrůdy nejen uchovat, ale dále rozvíjet.

Přednášející se seznámil s pomologií v době studia na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se v diplomové práci věnoval mapování starých odrůd na rodném Kunštátsku a Olešnicku. Staré stromy ho natolik fascinovaly, že velice těžce nesl jejich kácení či mrzačení neodborným řezem. Proto od roku 2000 nejen aktivně vyhledává staré stromy a odrůdy, ale také je rozmnožuje. Po desetiletém působení jako pedagog a výzkumník na Zahradnické fakultě MENDELU opouští akademickou půdu a od roku 2015 se naplno věnuje praktickému množení milovaných starých odrůd ve vlastní ovocné školce. Propaguje nejen staré odrůdy, ale ještě více tradiční pěstování vysokokmenů v polních a lučních sadech. Žije v ústraní, občas kývne na přednášku.

 

 

 

Doba trvání: 2 hod.

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

Termím konání: úterý 26. září 2017

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.