Projekt Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

O přírodních krásách Broumovska ví téměř každý z nás. Jak ale poukázat na rozmanitost našeho regionu a ukázat veřejnosti, že Broumovsko nabízí i jiné přírodní klenoty, které jsou stejně zajímavé a výjimečné jako skalní města? 

Agentura pro rozvoj Broumovska získala dotaci na projekt Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko, a to z Národního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace projektu začala 1. března 2017 a skončí 30. září 2018.

V nejbližších měsících budeme zjišťovat zájem návštěvníků i místních obyvatel o naučné stezky a další interaktivní průvodce Broumovskem pomocí dotazníků. Pedagogové, kteří navštíví Broumovsko se svými třídami, zodpoví dotazník vytvořený speciálně pro zmapování jejich zkušeností.  Do nabízených vzdělávacích programů broumovského kláštera také přibyde šest nových  přírodovědných programů pro děti i veřejnost. K dalšímu rozvoji služeb v klášteře vznikne Koncepce práce s veřejností. 

Díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje z projektu " Podpora činnosti environmentálního střediska" jsme mohli nakoupit potřebné pomůcky pro realizaci nově vzniklých programů. A od nového školního roku 2018/2019 se tak žáci ZŠ, SŠ i široká veřejnost můžou těšit z nové nabídky environmentálních programů. 

Lesy ČR poskytly dar v oblasti ochrany životního prostředí s účelem podpory environmentální osvěty, vzdělání, výchovy a poradenství na projekt „Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko“. Dar spočívá v částečné úhradě spoluúčasti na projektu.

Kontaktní osoba

Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz

Poptávkový formulář

1.   Termín

Termím konání: neděle 30. září 2018

2.   Počet zájemců

3.   Kontaktní údaje4.   Odeslání poptávky

* Takto označené položky jsou povinné.