Ne / Bezpečí ve světě médií

Nabídka čtyř interaktivních lekcí na téma mediální výchovy. Lekce jsou vedeny odborníky z různých oblastí nových médií.

1. FOTKA, REKLAMA A MANIPULACE

Svět kolem nás je tvořený obrazy... A tyto všudypřítomné obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Společně s lektorkou Andreou Průchovou prozkoumáme svět novinářské fotografie a televizní reklamy. Rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality, ale stejně dobře může s touto realitou efektivně manipulovat. Naučíme se analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam.

Lektorka: Mgr. Andrea Průchová, Ph.D. je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. Texty věnované vztahu vizuální kultury a paměti publikovala v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). Je absolventkou Fulbrightova stipendia (NYU, Pratt Institute) a stipendia Georg Eckert Institute.


Rezervace a více informací: ma@klasterbroumov.cz

 

2. HOAX

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík.

Co je to ale hoax v našem emailu, mobilu, na obrazovce našeho monitoru? Jak ho rozeznáme? Jak si ověřit, že nejde o podvodný email, poplašnou řetězovou zprávu či pyramidovou hru, phishing nebo dokonce smyšlenou petici? A jak na hoaxy reaguje naše myšlení, pokud nejsme připraveni? Čím vším škodí a jak na něj správně reagovat? Cílem lekce je názorně ukázat, jaké nebezpečí číhá na internetu, a dát odpověď na otázku, jak s ním správně naložit.

Lektor: Josef Džubák, specialista na internetovou bezpečnost a autor stránky hoax.cz. Od dětství se zajímal o počítače a později si pořídil domů i legendárního "Gumáka" - ZX Spectrum. Po studiích založil stránky o HOAXech a díky podpoře "československých" antivirových firem je začal provozovat a provozuje už přes 15 let. 

Rezervace a více informací: ma@klasterbroumov.cz

 

3. MANIPULACE A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Nezáleží na tom, je-li vám patnáct nebo čtyřicet, v nakládání s informacemi platí – tak jako všude jinde – zákon nejmenšího úsilí. Nemáme přirozenou tendenci hledat a ověřovat zdroje jednotlivých zpráv, protože je to duševně i časově náročné. V době internetu a v záplavě informací z neověřených zdrojů, ale nelze tyto zprávy jen pasivně konzumovat, je třeba naučit se je kriticky zhodnotit. 

Zcela jednoduše řečeno, mediální obrazy, jimž jsme vystaveni, formují naše vnímání skutečnosti. A my pak intuitivně posuzujeme pravděpodobnost možných událostí podle toho, jak snadno nám přijdou na mysl.

Takže se nelze divit, že pod vlivem zpráv plných nepřátelství a strachu se začneme cítit ohroženi.
A když se lidi bojí, nejsou schopni se rozhodovat racionálně.
Prudké emoce totiž spolehlivě vypínají rozum.
Čím větší strach mají, tím lépe jsou ovladatelní.
A nerozumná masa lidí je sen všech populistů a demagogů
.

Rezervace a více informací: ma@klasterbroumov.cz

 

4. SURFAŘŮV PRŮVODCE PO INTERNETU

V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit.  Na poslední lekci nám zástupci studentské skupiny Zvol si info z Masarykovy univerzity v Brně představí svou mediální příručku Surfařův průvodce po internetu, jež má pomoci mladým lidem vyhodnotit, které články stojí za přečtení. Kdyby byl internet obrovský supermarket s informacemi, tak Surfařův průvodce slouží jako výživový poradce, který ukazuje na problematické aspekty jednotlivých mediálních produktů. Tak se nenechte vodit za nos!  A neplňte své chytré mozky hloupými informacemi.

Jak víme, že to funguje? Jednoduše, změřili jsme si to.

Chceme si být jisti, že to, co děláme, má smysl a že jdeme dobrým směrem. Proto na přednáškách žádáme studenty, aby nám vyplnili dotazník – jeden na začátku, druhý na konci přednášky. Studentů se ptáme, nakolik považují vybrané (někdy smyšlené) novinové titulky za věrohodné. Cíleně používáme krátké zprávy, které se podobají těm, se kterými se dennodenně setkávají při kontrolování svých sociálních sítí.
Ze 411 dotazníků, které jsme posbírali během jara 2017 na českých a slovenských školách, vyplývá, že po naší 90 minutové přednášce se schopnost studentů rozpoznat nedůvěryhodnou informaci zvýšila o 18,57 procentního bodu. 

Lektoři: zástupci studentské skupiny Zvol si info z Masarykovy univerzity v Brně

Rezervace a více informací: ma@klasterbroumov